NOSALTRES


Objectius

L’objectiu principal de ONE LOVE és ajudar a millorar les condicions de vida i les oportunitats de col·lectius o persones en diferents situacions de vulnerabilitat, sobretot dels infants i joves més desfavorits. Per aconseguir els nostres fins des de l’associació portem a terme la promoció i desenvolupament de projectes tant d’àmbit socioeducatiu com sociosanitari que permetin ampliar les opcions i capacitats d’aquestes persones i/o col•lectius, amb l’objectiu d’ajudar així a millorar la seva salut, l’esperança de vida, la seva educació, aixi com l’accés als recursos nesseraris per a assolir un nivell de vida digne.

És també un objectiu important per a nosaltres el fet que els projectes que desenvolupem des de l’entitat promoguin l’autonomia d’aquells que es beneficiïn d’ells. En aquesta línia pretenem que els nostres projectes siguin autosuficients i no necessitin d’una intervenció contínua per la nostra part.

Per tal de fer possible la promoció dels projectes, des de l’associació es realitzen les següents activitats:

– Col·laboració amb altres associacions i fundacions amb objectius afins.
– Desenvolupament d’esdeveniments i activitats destinades a la recaptació de fons que permetin aconseguir els objectius.
– Activitats de sensibilització i conscienciació de l’opinió púbica sobre la situació en què es troben les persones, els nens i els joves als quals es pretén ajudar.

FINANÇAMENT

Els fons que recaptem des ONE LOVE per a la promoció de projectes de desenvolupament provenen de:

– Les quotes dels associats.
– Les donacions, ja sigui d’entitats públiques o privades, empreses o particulars.
– De la recaptació obtinguda en els diferents events i activitats que s’organitzin amb aquesta finalitat.